Historiek

Onder impuls  van wijlen dhr. Jacques Van Noyen had op 23 oktober 1986 de stichtingsvergadering plaats in “café du Commerce” in aanwezigheid van ondermeer:

Dhr. Goormachtig, oud voorzitter schaakkring Mariakerke

Dhr. Van Kerckhove, oud voorzitter “Wetterse vrijpion”

Dhr. Chris Cuppens, oud-voorzitter

Het eerste lokaal waar de Mercatel welkom was, is in “Nieuwe Brug”. In februari verhuisde de club naar “Gasthof Maldegem”. Wegens plaatsgebrek door een uitbreiding van de club, werd er op de algemene vergadering besloten om uit te zien naar een ruimer lokaal. Zo belandde onze club in februari 1988 in “Parochiale Kring Heilig Hart” waar we verder konden groeien.

Omdat het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent in december 1995 ons de kans bood om onze activiteiten te centraliseren, werd er besloten om uit te wijken naar “Clubhuis Krekelberg”.

Op 27/3/2009 verhuisde de club naar clubhuis Azalea en sinds 1 oktober 2012 vind je onze club in “De Vlier” in het Groot-Begijnhof in Sint-Amandsberg.

Nogmaals drong een verhuis zich op, Centrum De Vlier wordt volledig gerenoveerd. Je vindt ons nu in de Halvemaanstraat 92 te Sint-Amandsberg, boven de stedelijke bibliotheek.

Van waar de naam ‘de Mercatel’?
De club werd opgericht op de plaats van het ontstaan van Gent, de huidige ruïnes van de Sint-Baafsabdij, om een activiteit te ontwikkelen die de bekendheid van deze abdij zou kunnen bevorderen. Hiervoor scheen de naam “ de Mercatel “ het meest geschikt. Deze naam, naast vele andere, werd gesuggereerd door de heer Collumbien, ondervoorzitter van de Heemkundige kring van Gent. Tevens droeg de naam ook de goedkeuring weg van de heer Bracke, toenmalig schepen van cultuur, en van de heer Van de Kerkhove, conservator van de Sint-Baafsabdij met zijn prachtige 15de-eeuwse Mercatelzaal.

Rafaël de Mercatel
Rafaël de Mercatel was een bastaardzoon van de Bourgondische hertog Filips de Goede en een inwoonster van Brugge. Hij werd geboren omstreeks 1435. Zijn moeder werd uitgehuwelijkt aan een Venetiaanse koopman met de naam ‘ de Mercatel ‘.

Rafaël groeide op in de kolonie van Italiaanse handelaars die in de Zwinstad verbleven. Na studies in Parijs, waar hij promoveerde tot doctor in de theologie, werd hij, wellicht na voorspraak van zijn natuurlijke vader, in 1463 aangesteld tot abt van de kleine Sint-Pietersabdij in Oudenburg. Vervolgens werd hij in 1478 abt van de Sint-Baafsabdij te Gent, die hij tot een laatste grote bloei bracht.

Hij beschikte over ruime inkomsten. Dit fortuin gebruikte hij voor het aanleggen van een bibliotheek, bestaande uit handgeschreven boeken. Belangrijke werken worden nu nog bewaard in de bibliotheek van de Universiteit Gent en in het Bisschoppelijk paleis. Enkele kopijen zijn te zien in de Mercatelzaal van de huidige abdijruïnes.

De abt bleek, volgens de studie door kunsthistoricus Alain Arnould, verzot op miniaturen die de handschriften sierden. Vele miniaturen die in zijn opdracht werden geschilderd, zijn op zich staande verhaaltjes waarbij de auteur zelfs gebruik maakt van een soort tekstballonnetjes. Men kan ze als de voorlopers van het stripverhaal beschouwen.

Rafaël de Mercatel stierf in het refugiehuis van de Sint-Baafsabdij te Brugge op 3 augustus 1508.