Word trooper van onze club !

logo-trooper-338

Het bestuur heeft steeds de intentie gehad het lidgeld voor de club erg laag te houden. Geef nou toe, wat koop je nog voor 20€ dat je een jaar lang plezier en vermaak levert tegenwoordig? Ook het lidgeld voor de jeugd is erg laag, in de wetenschap dat de club het inschrijvingsgeld voor alle jeugdtornooien in België (m.u.v. het BJK) betaalt. 

Eerder dan het lidgeld te inflateren kiezen we voor een typisch Belgische oplossing: we gaan de inkomsten verhogen. Maar geen paniek, we gaan U niet belasten, maar vragen U wel om bij het online shoppen even langs onze Trooper pagina te passeren om onze clubkas te spijzen. Een klein gebaar, maar als we dat allemaal doen, gaat dit wel degelijk een verschil maken. Ook al zijn we officieel geen vzw, het is niet onze bedoeling winst te maken, dus elke euro die via Trooper binnenkomt zal aangewend worden ten voordele van de leden van de club. U kan de portaalpagina bereiken door te klikken op de afbeelding hierboven of de link hieronder.

Portaal van Trooper voor onze club