Historiek

Onder impuls  van wijlen dhr. Jacques Van Noyen had op 23 oktober 1986 de stichtingsvergadering plaats in “café du Commerce” in aanwezigheid van ondermeer:

Dhr. Goormachtig, oud voorzitter schaakkring Mariakerke

Dhr. Van Kerckhove, oud voorzitter “Wetterse vrijpion”

Dhr. Chris Cuppens, oud-voorzitter

Het eerste lokaal waar de Mercatel welkom was, is in “Nieuwe Brug”. In februari verhuisde de club naar “Gasthof Maldegem”. Wegens plaatsgebrek door een uitbreiding van de club, werd er op de algemene vergadering besloten om uit te zien naar een ruimer lokaal. Zo belandde onze club in februari 1988 in “Parochiale Kring Heilig Hart” waar we verder konden groeien.

Omdat het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent in december 1995 ons de kans bood om onze activiteiten te centraliseren, werd er besloten om uit te wijken naar “Clubhuis Krekelberg”.

Op 27/3/2009 verhuisde de club naar clubhuis Azalea en sinds 1 oktober 2012 vind je onze club in “De Vlier” in het Groot-Begijnhof in Sint-Amandsberg.

Nogmaals drong een verhuis zich op, Centrum De Vlier wordt volledig gerenoveerd. Je vindt ons nu in de Halvemaanstraat 92 te Sint-Amandsberg, boven de stedelijke bibliotheek.